3.2 kW
80 m²

Õhk-vesi soojuspumbad.

Õhk-vesi soojuspump – Daikin , Atlantic , Panasonic , Fujitsu , Novelan , Samsung . Toome kohale ja paigaldame. Õhk vesi soojuspump teeb kodukliima mugavaks.

 

Õhk-vesi soojuspumba eelised.

Õhk-vesi soojuspumbad on äärmiselt kasulikud seaded. Isegi siis, kui välisõhu temperatuur läheneb nullile, saab selle abiga edukalt soojendada küllaltki suuri ruume. Kui maa-vesi- või vesi-vesi-soojuspumba paigaldamine on lihtsam suure krundiga eramajades, siis õhk-vesi-tüüpi mudeleid saab linnas probleemideta paigaldada nii elu- kui ka kontorihoonetesse.

Meid ümbritsev maailm on energiat täis, see tuleb vaid kokku koguda ja õigesti ära kasutada. Selleks ongi ette nähtud õhk-vesi soojuspumbad. Nende abil saab keskkonnast koguda väikese potentsiaaliga energiat ja muundada see suure potentsiaaliga soojuseks, mis suudab väga tõhusalt soojendada kogu elamut. Spetsialistid nimetavad seda külmutusseadmetes kasutatava Carnot’ ringprotsessi pöördprotsessiks. Võimsa ventilaatori abil kogutakse väljast tavalist õhku. See viiakse kokkupuutesse aurustiga, milles on spiraaltoru mööda ringlev külmaaine. Soojenemisel külmaaine aurustub ja liigub edasi kompressorisse. Siin surutakse see kokku, nii et see soojeneb temperatuurini umbes 75 °C ja suunatakse rõhu all kondensaatorisse. Seal külmaaine kondenseerub ja läheb üle vedelasse olekusse, andes vabaneva soojuse maja küttesüsteemile. Vedel külmaaine jõuab uuesti aurustisse, soojeneb välisõhu toimel jne. See soojenemise, aurustumise, kokkusurumise ja kondenseerumise tsükkel kordub üha uuesti.

Õhk vesi soojuspumbad ja nende kasususviisid

Igat tüüpi soojuspumpasid on soovitatav kasutada mitte koos tavaliste radiaatoritega, vaid koos selliste küttesüsteemidega, mis ei vaja soojuskandja kuumutamist kõrge temperatuurini. Sellised on põrandaküte, õhkküte, suurepinnalised radiaatorid jms.

Tänapäevased õhk-vesi soojuspumbad on tõhus ja võimaldavad märgatavat küttekulude kokkuhoidu, sest: õhku võib nimetada kõige kättesaadavamaks ja odavamaks taastuvaks energiaallikaks; sellise seadme paigaldamise maksumus on väiksem kui muud tüüpi (maa-vesi, vesi-vesi jm) soojuspumpade korral ning kogu protsess on lihtsam ja kiirem; soojendamine on võimalik isegi siis, kui välisõhu temperatuur on alla nulli; seadmed töötavad peaaegu hääletult; tagatud on tõhus ruumisisene õhuvahetus; seadme tööd saab juhtida automaatrežiimil.

Õiged hooldusvõtted Soojuspumpade tööd reguleeritakse automaatselt, seetõttu ei vaja süsteem mitte mingit erilist igapäevast hooldamist. Võimalike rikete avastamiseks ja ennetamiseks on siiski soovitatav kasvõi kord aastas kontrollida süsteemi kõiki komponente. Soojuspumba omanikul tuleb teha järgmist: Kontrollida kõigi filtrite seisukorda ja need puhastada. Kontrollida kompressoriõli temperatuuri (see peab olema soe). Eemaldada välisesse soojusvahetisse sattunud prügi. Eemaldada temperatuurianduritelt tolm ja mustus. Kontrollida elektrijuhtmestiku ja toitekaabli seisukorda. Vaadata üle voolikud, torud ja nende ühenduskohad, et avastada võimalikud lekked. Vajaduse korral määrida mootori ja ventilaatori ettenähtud kohad. Kompressor on tavaliselt varustatud õlisoojendussüsteemiga. Enne pumba käivitamist tuleb see õli soojendamiseks mõneks tunniks sisse lülitada. Selle nõude eiramise korral võib seade väga kiiresti rikki minna.