Millest algab soojuspumba paigaldamine?

Te hakkate ehitama või kavatsete lähitulevikus ehitada maamaja alaliseks või ajutiseks elamiseks ning otsite erinevatel põhjustel (gaasi ei ole, elektrivõimsusest ei jätku, puudega ei taha kütta, soovite raha kokku hoida) lahendust soojuspumpadest.

Soojuspumba paigaldus.

Alustuseks peab teil olema täielik komplekt lähteandmeid.

“Õige” töövõtja koostab vajalikest lähteandmetest üsna pika nimekirja (näiteks: objekti asukoht, krundi plaan, arhitektuurne lahendus, elanike arv, soojuspumba funktsioonid – küte/jahutus/soojaveevarustus ning kütteprojektid, kui need on olemas). Kui töövõtja pakub süsteemi maksumuse välja ainult köetava pinna järgi, siis võite sellise pakkumuse juurde suure küsimärgi panna.

Töövõtjal peab olema ette näidata tehtud töid nii paberil kui ka tegelikult eksisteerivate objektidena. Ideaaljuhul peab tellija nägema nii valmisobjekte kui ka poolelioleva paigaldusega objekte. See on märksa kõnekam kui veebilehe vaatamine, telefonikõne või kirjavahetus töövõtjaga.

Töövõtja peab teostama terve tööde tsükli, alates konsultatsioonidest ja paigaldamisest kuni hoolduseni. See säästab klienti asjatust aja- ja närvikulust.

Töövõtja peab oma pakkumist põhjendama. See tähendab: esitama valitud soojuspumba võimsuse, mudeli, tööparameetrite ja süsteemi komponentide põhjenduse/arvutused.

Töövõtja peab esitama üksikasjaliku pakkumuse nii seadmete kui ka tehtavate tööde kohta. Nii on teil parem võrrelda ja aru saada, mis on mis.

Soojuspumba komplekt peab sisaldama täielikku tehnilist dokumentatsiooni. Sealhulgas: toote pass, kvaliteedisertifikaadid, paigaldus- ja kasutusjuhendid.

Soojuspumba paigaldamine:

Soojuspumba tohib paigaldada ainult sertifitseeritud ja kogenud spetsialist. Soojuspumba paigaldamisel tuleb järgida seadme tootja koostatud paigaldusjuhendit ja Eesti Vabariigis kehtivaid eeskirju ja nõudeid. Soojuspumba paigaldamine ei hõlma ainult paigaldustöid, vaid ka vajalike dokumentide üleandmist ja tellija instrueerimist.

Esmajärjekorras tuleb võtta arvesse, et kui soojuspump töötab kütterežiimil, siis toimub välisseadme soojusvahetis järsk temperatuuri langus, kui ümbritsev keskkond annab soojuse üle külmaainele. Kuid välisõhus on alati teatud kogus niiskust, mis põhjustab veeauru kristalliseerumist ja soojusvahetis regulaarset härmatisekihi tekkimist, mille eemaldamiseks lülitatakse regulaarselt sisse sulatussüsteem. Sulamisvesi voolab alusele ja juhitakse äravooluava kaudu välja. Seadme alus ja soojusvaheti alaosa on varustatud soojendusega, kuid seadme alla võib koguneda jääd.

Seetõttu on oluline:

 1. Soojuspumba välisseadme paigaldamisel tuleb tagada, et seadme aluses olev äravooluava ja selle all olev ruum ei ole blokeeritud ega kinni kaetud.
 2. Soojuspumba välisseadme paigaldamisel tuleb arvestada lumikatte paksusega eelkõige hoone seinte lähedal, kus võivad tekkida lumehanged, et vältida seadme aluses olevate äravooluavade lumega ummistumist. Soojuspumba välisseade tuleb paigaldada selle alla paiknevast võimalikust lumekihist kõrgemale. Meie regioonis on see kõrgus vähemalt 500 mm maapinnast või sillutisest.
 3. Soojuspumpade välisseadmeid ei tohi paigaldada üksteise kohale, sest sulatusrežiimi sisselülitamisel ujutatakse alumine seade veega üle, mis põhjustab selle jäätumist ja rikkiminekut.
 4. Soojuspumba kasutamise ajal tuleb hoolitseda selle eest, et külmunud vesi ei sulge aluses olevat äravooluava. Maapiirkondades on loodusliku helitausta tase palju madalam kui linnas, eriti talvel ja öisel ajal, kui väljas on väga külm, st just siis, kui soojuspump peab töötama maksimaalse võimsusega. Välisseadme vibratsioon võib üle kanduda hoone tarinditesse, tekitades täiendava müraefekti ja põhjustades ebamugavust.
 5. Soojuspumba välisseade on soovitatav paigaldada eraldi metallraamile välisseina äärde, mitte seinale kinnitatud kronsteinidele. Eriti oluline on see juhul, kui hoone seinad on ehitatud vahtbetoonist või palkidest (prussidest).
 6. Kui välisseade paigaldatakse seinale kinnitatud kronsteinidele, siis on soovitatav kasutada spetsiaalseid vibratsiooni summutavaid tugesid.
 7. Soojuspumba põhiülesanne on maja kütmine, seetõttu tuleb rakendada meetmeid soojuspumba jõudluse täiendava vähenemise vältimiseks välisõhu madala temperatuuri korral:
 8. Sise- ja välisseadme vahelised torud peavad olema soojustatud kvaliteetse soojaisolatsioonimaterjaliga.
 9. Seadmete vahelise torustiku optimaalne pikkus on 5–7 meetrit (soovitatavalt mitte alla 5 m).
 10. Ühendustorustiku minimaalne pikkus väljaspool maja.
 11. Rohkete lumesadude ja 0 °С lähedase temperatuuri korral võib lumi koguneda välisseadme kaitsevõrele. Sulatussüsteemi sisselülitamisel ei puutu sulanud lumi soojusvahetiga kokku. Seetõttu ei vabane võre jääkihist, mis takistab aurustis vajalikku soojusülekannet. Soojuspumba paigaldamisel on soovitatav välisseadme tagaseinalt kohe eemaldada kaitsevõre.
 12.  Soovitatav on paigaldada varikatus ja tuulekaitsed.

Õhk-vesi soojuspump: 

Õhk-vesi soojuspumba paigaldus sisaldab:  

Siseosa paigaldus
Välisosa paigaldus maaraamile
Puurava tegemine pehme seinas
Sise- ja välisosa vahel eelisoleeritud vasktorustike paigaldus (trassi pikkus kuni 7 jm)  Sise- ja välisosa vahel juhtimiskaabli paigaldus (5×2,5 mm kuni 10 jm)
Küttetorustiku paigaldus soojussõlmes
Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ja abivahendid
Süsteemi käivitus, seadistamine ja kontroll
Transport objektile kuni 50 km Tallinnast
Tellija koolitus ja dokumentatsioon  

Õhk-vesi soojuspumba paigaldus ei sisalda:  

Toitekaabel ja selle paigaldus
Küttetorustiku isoleerimine
Tõsteseadmete rentimine
Tööd nädalavahetusel ja riiklikel pühadel  

Õhk-õhk soojuspump: 

Õhk – õhk soojuspumba paigaldus sisaldab: 

Sise- ja välisosa vaheline torustik – 5 m.
Sise- ja välisosa vaheline sidekaabel ( 5 x 1,5 mm) – 7 m.
Soojuspumba välisosa seinakonsool
Välisosa vibroopuksid – 1 komplekt.
Ava puurimine pehmes seinas
Puurava ilukate ja kuni 5 m ilukarbik torustiku katmiseks
Kondensaatvee voolik – kuni 5 m.
Toitekaabel kuni 5 m ja selle vedamine
Paigaldust kuni 3 m kõrgusele.
Transport objektile, kuni 50 km Tallinnast 

Õhk – õhk soojuspumba paigaldus ei sisalda: 

Toitekaabel ja selle paigaldus
Tõsteseadmete rentimine
Puurava tegemine betoon, maakivi vms seinas
Tööd nädalavahetusel ja riiklikel pühadel