Lämpöpumppujen huolto ja korjaus

Milliseid tõrkeid võib esineda soojuspumpa sisaldavate küttesüsteemide töös:

Soojuspumba hooldus.

Soojuspumbad paistavad silma suure töökindlusega. Need sisaldavad minimaalse arvu mehaanilisi elemente, mis on allutatud kulumisele ja võivad seetõttu rivist välja minna. Selliste komponentide hulka kuuluvad:

 • soojuspumba kompressor
 • pumba ja küttesüsteemi töötamise juhtsüsteemi elektromehaanilised komponendid – lülitid, releed, ringluspumba ja ventilaatorite magnetkäivitid jms
 • elektrooniline ja programmeeritav juhtautomaatika.

Soojuspumpade rikete põhjused:

Soojuspumpade kasutamisel diagnoositakse kaks põhilist töötõrgete tekkimise põhjust.

 • Kompressori normaalse töötamise katkemise peamine põhjus on freooni lekkimine pumba sisemisest kontuurist. Koos aurustuva freooniga “väljub” ka õli (umbes viiendik lekkinud freooni massist). Õli on ette nähtud kompressori määrimiseks.
 • Soojuspumbad peavad kindlasti olema varustatud freooni rõhu kontrollimise manomeetriga. Manomeetrilt on tekkinud leke kohe näha. Seetõttu on külmaaine rõhu kontrollimine äärmiselt oluline soojuspumba kõige kallima alamsüsteemi ja seega kogu küttesüsteemi raskete rikete ennetamiseks.
 • Rikete tekkimise teine põhjus on õli kvaliteedi halvenemine. See defekt põhjustab kompressori jõudluse pikaajalist ja järkjärgulist vähenemist, mille tagajärjeks on kompressori ülekuumenemine. Õli kvaliteeti ja freooni kogust tuleb regulaarselt kontrollida. Elektromagnetilistes komponentides võivad kahjustuda kontaktid. Neid tuleb regulaarselt kontrollida ja puhastada.
 • Kõiki neid töid tehakse küttesüsteemi tehnilise hoolduse raames.

Hooldustööde loend:

 • Küttesüsteemi kõigi alamsüsteemide kontrollimine välise vaatluse teel. Seadmestiku kinnituste, kaitsevõrede jms ülevaatus ja kontrollimine.
 • Väliskontuuri komponentide töötamise kontrollimine, soojuskandja temperatuuri kontrollimine, kontuuri ringluse kontrollimine, ringlus- ja veepumba töökorrasoleku kontrollimine. Kontrollida 1 kord aastas.
 • Küttesüsteemi funktsioneerimise kontrollimine – soojuskandja (vee või õhu) läbivool; torustiku, radiaatorite ja kollektorite veelekete puudumise kontrollimine, filtrite puhastamine, ventilaatorite töökorrasoleku kontrollimine jms. 1 kord aastas.
 • Soojuspumba töötamise õigsuse kontrollimine töörežiimide kaardi järgi ja kõikide kaitsefunktsioonide töökorrasoleku kontrollimine. Seda tehakse juhtseadmes pumpade tööparameetrite märkimisväärse langetamise teel. 1 kord aastas.
 • Elektromehaaniliste komponentide kontaktide puhastamine. 1 kord aastas.
 • Freooni rõhu kontrollimine süsteemis ning õli kvaliteedi ja freoonifiltri seisukorra kontrollimine. Vajaduse korral õli lisamine. 1 kord aastas.
 • Õli ja freooni täielik vahetamine, filtri vahetamine. Soovitatav teha iga 5 aasta järel.

Küttesüsteemi täielik ja õige regulaarne hooldus mitte ainult ei säilita küttesüsteemi töövõimet, vaid tagab ka soojuspumba garantiiaja kehtivuse.